โดเมน

Vendday จะมีโดเมนของร้านเป็นรูปแบบ "https://venddaydemo.myvendday.com/" หรือ ชื่อร้านแล้วตามด้วย ".myvendday" เป็นค่าเริ่มต้น

หากท่านต้องการใช้ชื่อโดเมนร้านของท่านเองสามารถติดต่อเราได้ ทางทีมจะทำการดำเนินการให้