สินค้า

สินค้า คือ สิ่งของหรือบริการ ที่คุณต้องการขายผ่าน เวนด์เดย์ คุณสามารถเพิ่มสินค้า เพิ่มรูปภาพ และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงสินค้าแยกย่อย (เช่น ไซซ์, สี, วัตถุดิบ เป็นต้น)

รายละเอียดข้อมูลสินค้า

รายละเอียดข้อมูลสินค้า เป็นสิ่งที่สำคัญและมีรายละเอียดมาก ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าจึงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการแสดงผลให้ลูกค้าเห็นและเข้าใจสินค้าแต่ละชิ้นได้ดียิ่งขึ้น

ชื่อ คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็น ในร้านค้าออนไลน์ รวมถึงช่องทางอื่นๆ
คำอธิบาย คำอธิบายของสินค้า ในส่วนนี้คุณสามารถปรับขนาด สี ตำแหน่ง ของตัวอักษร รวมถึงการเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอประกอบคำอธิบาย เพื่อช่วยเพิ่มการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
รูปภาพสินค้า รูปภาพของสินค้าที่คุณแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงลักษณะของตัวสินค้า
คอลเลคชั่น คอลเลคชั่นสินค้าที่สินค้านี้เข้าร่วม ซึ่งสินค้าหนึ่งอย่างสามารถร่วมได้มากกว่าหนึ่งคอลเลคชั่น
ราคาสินค้า ราคาของสินค้าที่คุณต้องการขายให้ลูกค้า
ราคาต้นทุน ราคาต้นทุนของสินค้า ใช้อ้างอิงในส่วนการทำสรุปรายงาน โดยไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น
ราคาเปรียบเทียบ ราคาเต็มของสินค้าก่อนลดราคา เมื่อใส่ราคาเปรียบเทียบ สินค้าจะแสดงเป็น สินค้าลดราคา
ภาษี ชื่อของสินค้าชื่อจะแสดงให้ลูกค้าเห็น
สินค้าแยกย่อย สินค้าแยกย่อย เช่น ไซซ์, สี หรือ วัตถุดิบ เป็นต้น
SKU รหัสเฉพาะตัวของสินค้าแบบละเอียด จะแยกย่อยสินค้า ตามสี ไซซ์ หรือ วัตถุดิบ เป็นต้น
หมายเลขสินค้า รหัสของสินค้าแบบไม่แยกย่อยสินค้า
หมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่ของสินค้า ใช้ในการจัดหมวดสินค้า
ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย, ผู้ขาย, ผู้ผลิต ของสินค้า ผู้จัดจำหน่ายจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น

หมายเหตุ

คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดของตัวสินค้า แต่ละรายละเอียดสินค้ามีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้คุณจัดการสินค้าและ ทำให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าแต่ละชิ้น

การสร้างสินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. คลิกสินค้าทั้งหมด
 3. คลิก เพิ่มสินค้า
 4. กรอกรายละเอียดของสินค้า แบ่งเป็น 8 ส่วน
 5. 1.ข้อมูลทั่วไป ในส่วนนี้จะมีข้อมูล ชื่อสินค้า คำอธิบายสินค้า รูปภาพสินค้า

  2.ราคาสินค้า ในส่วนนี้จะมีข้อมูล ราคา และ ภาษี

  3.สินค้าแยกย่อย ในส่วนนี้จะมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงกับสินค้า เช่น สี ไซซ์

  4.คลังสินค้า ในส่วนนี้จะมีรายละเอียดเรื่องการจัดเก็บสินค้า และ สต๊อกสินค้า

  5.จัดส่งสินค้า ในส่วนนี้จะมีรายละเอียดเรื่อง น้ำหนักสินค้า ขนาด รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการคำนวยนค่าจัดส่ง และ จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อแพ็คสินค้า

  6.ตัวเลือกการขาย ในส่วนนี้จะมีรายละเอียดเรื่อง รูปแบบการขายสินค้า เช่น บนเว็บ POS หรือต้องการกำหนดช่วงเวลาการขาย

  7.การจัดการหมวดหมู่ ในส่วนนี้จะมีรายละเอียดเรื่อง การจัดการหมวดหมู่สินค้า เช่น คอลเลคชั่น หมวดหมูสินค้า แท็ก เพื่อจัดประเภทของสินค้าเพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น

  8.รายละเอียดสินค้า ในส่วนนี้จะมีรายละเอียดสินค้าอื่นๆที่เราต้องการเพื่มเข้าไปเพื่อทำให้จัดการได้ง่ายขึ้น

 6. คลิก บันทึก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

ถ้ายังไม่มีหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการให้ไปสร้างหมวดหมู่สินค้าที่เมนูหมวดหมู่สินค้าก่อน

การดูรายละเอียดสินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. คลิกสินค้าทั้งหมด
 3. คลิก เลือกสินค้าที่ต้องการดู

การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. คลิกสินค้าทั้งหมด
 3. คลิก เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข
 4. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
 5. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข

การลบสินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. คลิกสินค้าทั้งหมด
 3. เลือกสินค้าที่ต้องการลบทิ้ง ถ้ามีมากกว่า 1 ชิ้น สามารถเลือกชิ้นอื่นร่วมด้วยได้
 4. คลิก เลือกทั้งหมด
 5. คลิก ลบรายการที่เลือกทั้งหมด
 6. มี Dialog box แจ้งเตือนว่า จะลบข้อมูลนี้ใช่ไหม ให้คลิกเลือก ยืนยัน เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้า หมายถึง การแบ่งประเภทของสินค้าเพื่อการค้นหาที่ง่าและเป็นระเบียบมากขึ้น เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า

การสร้างหมวดหมู่สินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู หมวดหมู่สินค้า
 2. คลิกเพิ่มหมวดหมู่
 3. กรอกชื่อหมวดหมูที่ต้องการ
 4. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกชื่อของหมวดหมู่สินค้า

การดูหมวดหมู่สินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู หมวดหมู่สินค้า
 2. คลิก เลือกชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ

การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู หมวดหมู่สินค้า
 2. คลิก เลือกชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ
 3. แก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้าตามต้องการ
 4. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

การลบหมวดหมู่สินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู หมวดหมู่สินค้า
 2. คลิก เลือกชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ
 3. คลิก เลือกทั้งหมด
 4. คลิก ลบข้อมูล