รายงาน

รายงาน คือ การสรุปข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆในเว็บไซต์ ที่มีการแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขหรือ กราฟ ซึ่งผู้ขายสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ต่อ

รายงานทั้งหมดของ Vendday

 1. รายงานการขาย เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการขายทั้งหมด จะแสดงข้อมูลว่า ยอดขายเท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่ เป็นต้น
 2. รายงานยอดขายสินค้า เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับยอดขาย จะแสดงข้อมูลว่า มีการขายสินค้าไปแล้วกี่ชิ้น มีสินค้าถูกส่งคืนกี่ชิ้น เป็นต้น
 3. รายงานการขายสินค้าโดยผู้ผลิต เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่เรานำเข้ามาจากผู้ผลิต จะแสดงข้อมูลว่า ต้นทุนสินค้าเท่าไหร่ ขายได้เท่าไหร่ เป็นต้น
 4. รายงานการคืนสินค้า เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนสินค้า จะแสดงข้อมูลว่า คืนสินค้าไปกี่ชิ้น จำนวนเงินคืนทั้งหมด เป็นต้น
 5. รายงานพนักงาน เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับยอดขายของพนักงานแต่ละคน จะแสดงข้อมูลว่า พนักงานคนนี้สามารขายสินค้าได้กี่ชิ้น ยอดขายเท่าไหร่ เป็นต้น
 6. รายงานลูกค้า เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าที่มาซื้อของ จะแสดงข้อมูลว่า ลูกค้ามีการซื้อสินค่าเยอะแค่ไหน ซื้อสินค้าอะไรเยอะที่สุด ยอดซื้อของลูกค้า เป็นต้น
 7. รายงานคลังสินค้า เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนสินค้าทั้งหมด จะแสดงข้อมูลว่า มีสินค้ากี่ชิ้น ราคาเท่าไหร่ ต้นทุนเท่าไหร่ เป็นต้น
 8. รายงานสินค้าคงคลัง เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนสินค้าและคลังสินค้า จะแสดงข้อมูลว่า รายงานสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่ รายงานอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
 9. รายงานผู้จัดจำหน่าย เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่าย จะแสดงข้อมูลว่า มีการซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายกี่ชิ้น ยอดการสั่งซื้อทั้งหมดเท่าไหร่ เป็นต้น
 10. รายงานการรับสินค้า เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า จะแสดงข้อมูลว่า มีการรับสินค่าอะไรมาบ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่เท่าไหร่ ยอดที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น
 11. รายงานสินค้าขายดี เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าขายดี จะแสดงข้อมูลว่า อันดับของสินค้าขายดีมีอะไรบ้าง ขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้น เป็นต้น
 12. รายงานสินค้าที่ได้รับการเข้าชมมากที่สุด เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าชมสินค้า จะแสดงข้อมูลว่า สินค้าอะไรที่ลูกค้าเข้าชมเยอะที่สุด จำนวนผู้เข้าชม เป็นต้น
 13. รายงานคำที่ถูกค้นหามากที่สุด เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคำค้นหาที่ลูกค้าใช้ในการค้นหา จะแสดงข้อมูลว่า คำค้นหาอะไรถูกค้นหาเยอะที่สุด จำนวนการค้นหา เป็นต้น
 14. รายงานจำนวนการใช้คูปอง เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนการใช้คูปอ จะแสดงข้อมูลว่า คูปองรหัสอะไรใช้งานเยอะที่สุด มูลค่าส่วนลดเท่าไหร่ เป็นต้น