บัญชีผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ คือ รายละเอียดของผู้ใช้งานสามารถมีได้หลายบัญชี ซึ่งแยกกำหนดค่าตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ สามารถเพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขข้อมูลได้

สิทธิ์ของผู้ใช้ มี 5 ประเภท คือ

 1. เจ้าของ หรือ (Owner) คือ เจ้าของกิจการจะมีสิทธิ์ในการทำทุกอย่างในเว็บไซต์
 2. ฝ่ายขาย หรือ (Sales) คือ บุคคลที่อยู่ฝ่ายขาย หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการขายสินค้า มีสิทธิ์ในการจัดการขายและการรับคืนสินค้าเป็นหลัก สามารถจัดการสิทธิ์เพิ่มเติมได้
 3. ฝ่ายจัดซื้อ หรือ (Purchase) คือ บุคคลที่อยู่ฝ่ายจัดซื้อ หรือ จัดหาสินค้า มีสิทธิ์ในการจัดการสั่งซื้อผลิคภัณฑ์เป็นหลัก สามารถจัดการสิทธิ์เพิ่มเติมได้
 4. ผู้ดูแลระบบ หรือ (Admin) คือ บุคคลที่ดูแลระบบและเว็บไซต์ของร้าน มีสิทธิ์ในการจัดการหลายอย่างภายในร้านแต่ไม่ทั้งหมด สามารถจัดการสิทธิ์ได้ตามที่ต้องการ
 5. จัดการตั้งค่าสิทธิ์เอง หรือ (Custom) คือ สามารถตั้งค่าสิทธิ์ในการดูแลเว็บไซต์หรือร้านค้าได้ตามต้องการ

การสร้างหรือเพิ่มบัญชีผู้ใช้

 1. คลิก เมนูผู้ใช้งาน
 2. คลิก เพิ่มผู้ใช้งาน
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว และ ที่อยู่
 4. กำหนดสิทธิ์ให้บัญชีผู้ใช้ คลิก บันทึก

การแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้

 1. คลิก เมนูผู้ใช้งาน
 2. คลิก เลือกบัญชีผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
 3. แก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ตามต้องการ
 4. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการแก้ไข

หมายเหตุ

บัญชีผู้ใช้ที่สร้างแล้วไม่สามารถลบทิ้งได้ ก่อนที่จะสร้างควรตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการบันทึกข้อมูล

สถานะในการใช้เว็บปัจจุบัน หรือ Package

บัญชีผู้ใช้งาน จะบอกสถานะในการใช้เว็บปัจจุบัน ว่าแพ็คเก็ตที่ใช้กับเวนด์เดย์ปัจุบันคืออะไรครบกำหนดเมื่อไหร่